ชีววิทยา และการแพร่กระจายของหญ้ายอดหนอน
#1
ชีววิทยา และการแพร่กระจายของหญ้ายอดหนอน
ธัญชนก จงรักไทย, อัณศยา พรมมา และเอกรัตน์ ธนูทอง
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          
          สำรวจ และเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้ายอดหนอน โดยใช้วิธีแบบการสืบพบ (detection survey) ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด และภาคใต้ 5 จังหวัด รวม 25 จังหวัด พบหญ้ายอดหนอน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง และจันทบุรี ในพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ สวนยางพารา และกรุงเทพฯ บริเวณข้างทาง โดยสำรวจพื้นที่เดิมซ้ำในฤดูฝน และเมล็ดหญ้ายอดหนอนยังไม่มีการงอกในสภาพเรือนทดลอง จึงได้นำต้นหญ้ายอดหนอนมาปลูกที่เรือนทดลองกลุ่มวิจัยวัชพืชเพื่อเก็บเมล็ดมาศึกษาต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   93_2561.pdf (ขนาด: 286.71 KB / ดาวน์โหลด: 1,014)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม