เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร
#1
เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง,วิภาดา ปลอดครบุรี,ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา,สุเมธ พากเพียร
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในแปลงแก้วมังกรเกษตรกร ทดสอบวัสดุสำหรับใช้ห่อผลทั้งหมด 6 ชนิด ประกอบด้วยถุงพลาสติก ถุงเคลือบสารเคมี ถุงใยสังเคราะห์ ถุงห่อผลไม้สำเร็จรูป และถุงกระดาษสีน้ำตาล เปรียบเทียบกับการไม่ห่อผล โดยเริ่มห่อเมื่อผลแก้วมังกรอายุ 2 สัปดาห์ พบว่าถุงห่อผลที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ และถุงห่อผลสำเร็จรูป ให้ผลในการป้องกันการทำลายแมลงศัตรูผลแก้วมังกรได้ 100% ขณะที่กรรมวิธีไม่ห่อผลพบการทำลายของแมลงวันผลไม้ 24.57% และวัสดุทุกชนิดไม่มีผลต่อคุณภาพของผลแก้วมังกรทั้งขนาด น้ำหนัก รูปทรง และสีของผล การทดลองต่อไปจะศึกษาช่วงเวลาการห่อผลที่เหมาะสมที่ให้ผลในการป้องกันแมลงและเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้สะดวกที่สุด


ไฟล์แนบ
.pdf   2358_2555.pdf (ขนาด: 220.49 KB / ดาวน์โหลด: 865)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม