หน้าแรก

SLIDE SHOW1
เว็บกรม-1000x400
SLIDE SHOW3
SLIDE SHOW4

 

..ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่..

 

 

 นางสาวนิภาภรณ์  พรรณรา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
   
                       นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ    ที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส    วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ   พระเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562

คลังความรู้ กรมวิชาการเกษตร