หน้าแรก

..ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่..

 นางสาวนิภาภรณ์  พรรณรา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
                       นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ    ที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส    วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ   พระเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562

 

ประชุมหารือการนำนโยบาย การตลาดนำการผลิต

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณา ผู้อำนวยกการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการนำนโยบาย การตลาดนำการผลิต เพื่อดำเนินการผลิตถั่วเหลืองครบวงจรในพื้นที่นำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยก…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวม.เชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan)…

คลังความรู้ กรมวิชาการเกษตร