คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลให้พ้นจากอันตรายต่างๆ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามอื่นๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยของผู้ใช้
[attachment=2667][attachment=2668][attachment=2669][attachment=2670][attachment=2671][attachment=2672]