คลังเอกสารความรู้
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: เทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=66)
+--- เรื่อง: ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (/showthread.php?tid=2403)ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - doa - 18-09-2020

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลให้พ้นจากอันตรายต่างๆ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามอื่นๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยของผู้ใช้
[attachment=2667][attachment=2668][attachment=2669][attachment=2670][attachment=2671][attachment=2672]