คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
#1
         ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมทรัพย์สินราชการ ให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ไม่รั่วไหลและไม่สูญหาย จึงรวบรวมองค์ความรู้เป็นแนวทางการบันทึกการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) และรถราชการ


ไฟล์แนบ
.pdf   บทที่ 1 บทนำ.pdf (ขนาด: 193.07 KB / ดาวน์โหลด: 3,315)
.pdf   บทที่ 2 การควบคุมวัสดุทรัพย์สิน และรถราชการ.pdf (ขนาด: 938.43 KB / ดาวน์โหลด: 11,880)
.pdf   บทที่ 3 การตรวจสอบ การควบคุมวัสดุทรัพย์สิน และรถราชการ.pdf (ขนาด: 413.39 KB / ดาวน์โหลด: 1,722)
ตอบกลับ