การผลิตลองกองคุณภาพ
#1
เพื่อให้สามารถผลิตลองกองคุณภาพได้


.pdf   01 การผลิตลองกอง.pdf (ขนาด: 943.87 KB / ดาวน์โหลด: 5,412)
.pdf   02 การเตรียมความพร้อมของต้นลองกองหลังการเก็บเกี่ยว.pdf (ขนาด: 1.49 MB / ดาวน์โหลด: 918)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การผลิตลองกองคุณภาพ - โดย doa - 18-09-2020, 11:46