การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
#1
         เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล


.pdf   บทที่ 1 การบันทึกไฟล์เวิร์ดให้เป็นไฟล์พีดีเอฟ.pdf (ขนาด: 314.72 KB / ดาวน์โหลด: 368)

.pdf   บทที่ 2 การแยกเอกสาร.pdf (ขนาด: 264.33 KB / ดาวน์โหลด: 59,067)

.pdf   บทที่ 3 การแก้ข้อความที่ไม่สมบูรณ์.pdf (ขนาด: 453.21 KB / ดาวน์โหลด: 3,581)

.pdf   บทที่ 4 การใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ.pdf (ขนาด: 562.03 KB / ดาวน์โหลด: 947)

.pdf   บทที่ 5 การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังผลงานวิจัย.pdf (ขนาด: 595.23 KB / ดาวน์โหลด: 501)
ตอบกลับ