Latest Post

Home

แนะนำ ศวพ.นครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครบุคคล

📢  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย NEW‼️

38845_0
38846_0
38847_0
previous arrow
next arrow

📢  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย NEW‼️

39656_0
39657_0
previous arrow
next arrow

⚠️ เอลนีโญกับทางรอดของไม้ผลความต้องการน้ำในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืช

📌 ประชาสัมพัชนธ์เผยแพร่สื่อสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ประเด็นสิทธิมนุษยชน ของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

📌 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการอนุมัติหลักการจัดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และการอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาภายใต้แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว. ประจำปี 2567

 

📢 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในวันที่ 19 มกราคม 2567
📍 สถานที่จัดงาน : แปลงทุเรียน นายเอกรินทร์ ลาภมี ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสแกน QR Code เพื่อดูแผนที่ได้เลยค่ะ)
#วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76จังหวัด76โมเดล
S__10854520_0
S__10854521_0
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถ แสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566
ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
รายชื่อร้าน Q-Shop และรายชื่อและรายละเอียดแปลงปาล์มนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการรับรอง 👇
  1. รายชื่อร้านQ-shopปี66 คลิ๊ก
  2. รายชื่อและรายละเอียดแปลงปาล์มนครศรีธรรมราช คลิ๊ก
รายชื่อโรงงานผลิตสินค้าพืชส่งออกไปจีน
ข้อมูล อัพเดต ณ วันที่ 9 ก.พ. 67
www.doa.go.th/psco
=> คลิก ” บริการประชาชน ”
=> คลิก ” รายชื่อทะเบียนสวนและโรงงานผลิตสินค้าพืชส่งออกไปจีน “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30460_0
30461_0
30462_0
30463_0
previous arrow
next arrow
📣 ตารางการเปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ “หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2567”
✨รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567✨
🚩ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 700 บาท/ท่าน
📕คู่มือการลงทะเบียน คลิก : https://bit.ly/48LOtf1
👉สิ่งที่จะได้รับ :
1. หนังสือประกอบการอบรม
2. ใบประกาศนียบัตร (กรณีสอบผ่าน)
👩‍🌾👨‍🌾ใครบ้างที่ต้องเข้าอบรม
➡️ ผู้ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ไว้ในครอบครองเพื่อขายในประเทศ
☎️ สนใจติดต่อ Line : @doacer หรือ https://lin.ee/xBi6NnY / โทร : 1453 กด 12
  • ช่วยเหลือเกษตรกรเมืองคอน มังคุดล้นตลาดราคาตกต่ำ ‼️
🛒 ตลอดเดือนกันยายน 2566
     พิเศษ 9 กิโลกรัม 399 บาท (รวมส่ง)
☎️ ช่องทางการติดต่อ
ประธานแปลงใหญ่มังคุด ตำบลกำแพงเซา
    📞 ผู้ใหญ่แต้ว โทร.087-0226424
ประธานแปลงใหญ่มังคุด ตำบลทอนหงส์
   📞 พี่สุรักษ์ มังสาทอง โทร.086-9515461

 

📢  รายชื่อทะเบียนสวนและโรงงานผลิตสินค้าพืชส่งออกไปจีน – กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กดลิงค์ https://www.doa.go.th/psco/?page_id=988

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2566
📌 ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนักคัด นักตัดทุเรียน จังหวัดจันทบุรี https://produrian.rmutto.ac.th/
รายชื่อทะเบียนสวนและโรงงานผลิตสินค้าพืชส่งออกไปจีน – กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
ใบรับรอง GAP ของท่านมีค่า !!! อย่าให้ใครนำมาใช้สวมสิทธิ์ส่งออก
หากฝ่าฝืน !!! จะถูกเพิกถอนใบรับรอง GAP
ติดต่อสอบถาม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 หรือ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
โทร. 0 2579 2556
แนวทางการดำเนินการกรณีโดนสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP พืชส่งออก
             1. เกษตรกรโดนสวมสิทธ์ ติดต่อกลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชโดยตรง เบอร์โทร 075-809710 ในวัน เวลา ราชการ
             2.เกษตรกรโดนสวมสิทธ์ แจ้งผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่  เพื่อประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
             – บันทึกข้อความของสำนักงานเกษตรอำเภอถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
             – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาใบรับรอง GAP พืชส่งออก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
แนวทางการดำเนินการกรณีโดนสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP พืชส่งออก
📢 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี กรมวิชาการเกษตร 🌳🌴
     📌   ภายในงานพบกับ 9 โซนกิจกรรม
     📅   ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566
     📌   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งกำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565

มาตรการการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และการสมัครเข้ารับการตรวจ GMP PLUS

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตพืช (Certification Body: CB)

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0001
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0002
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0003
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0004
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0005
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0006
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0007
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0008
รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช_page-0009
previous arrow
next arrow

     ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

  หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

กำหนดการอบรมแบบ Online
“หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2566”
***รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566***
รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 19 เมษายน 2566
รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครวันที่ 3 – 17 กรกฏาคม 2566
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 700 บาท/ท่าน
คู่มือการลงทะเบียน คลิก : https://bit.ly/3BkBPVo
สิ่งที่จะได้รับ :
1. หนังสือประกอบการอบรม
2. ใบประกาศนียบัตร (กรณีสอบผ่าน)
สนใจติดต่อ Line : @doacer /โทร : 1453 กด 12 หรือ https://lin.ee/xBi6NnY
หมายเหตุ : กำหนดการอบรมแบบ Onsite จะแจ้งให้ทราบต่อไป

หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  • กลุ่มสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร

     เบอร์โทร : 02-940-5434 / 02-940-6670 ต่อ 121-124

     และสามารถเข้าไปติดตามข่าวในเพจ Facebook ประชาสมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารวัตรเกษตร หรือกดลิงค์ https://www.facebook.com/inspectordoateam

ประชาสัมพันธ์ข่าวเปิดอบรม
             หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566
การเข้าอบรมมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การเข้าอบรมแบบ Online มีหน่วยงานจัดอบรม 1 หน่วยงาน คือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. การเข้าอบรมแบบ Onsite มีหน่วยงานจัดอบรมทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่
    2.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    2.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    2.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    2.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    2.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
    2.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
    2.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. อบรมแบบ Online ค่าสมัคร 700 บาท
2. อบรมแบบ Onsite ค่าสมัคร 1,500 – 1,800 บาท
***ค่าใช่จ่ายในการอบรมแบบ Onsite ขึ้นอยู่กับสถานที่ในการจัดอบรม
การเปิดรับสมัครอบรม
ช่วงต้นเดือนมกราคม 2566
ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร เป็นเพียงผู้จัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบ เท่านั้น

ระบบอบรมผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต

คลิ๊ก http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/

ระบบผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายไกลโฟเซต
70296
70295
70294
70293
70292
70299
previous arrow
next arrow
ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์​​

8 เม.ย. 67 ร่วมต้อนรับและรับนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) ในการตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ก.พ. 67 ประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อทวนย้อนสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารา (Traceability) จังหวัดนครศรีธรรมราช

26-27 ก.พ. 67 บูรณาการ กยท.ภาคใต้ตอนกลาง คุมเข้มตรวจสต็อกโรงงานยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 มี.ค. 67 ร่วมปรึกษาหารือผู้นำแปลงใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น ประเด็นปัญหาส้มโอทับทิมสยาม(GI) ด้อยคุณภาพ ราคาตกต่ำ

6 มี.ค. 67 รับการติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

5-7 มี.ค. 67 รับการติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ GAP เคลื่อนที่ เกษตรกรนครศรีฯ ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ผลไม้ส่งออก)

คลังความรู้

008-1
007-2 (1)
previous arrow
next arrow

 

อัพเดตข้อมูลเตือนภัยทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 – 16 เม.ย. 67

 

อัพเดตข้อมูลเตือนภัยทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 67

บทความวิชาการเอกสารเผยแพร่

เทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือเกษตรกร เข้าใจมาตรฐาน ผ่านการรับรองพืชอินทรีย์

มังคุดนอกฤดู จังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร

คู่มือการผลิตพืชรายได้สุทธิสูงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ย สำหรับผลไม้

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ “หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน”

 

แอปพลิเคชัน “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

              “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร โดยบรรจุองค์ความรู้ด้านการผลิตพืช แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การใส่ปุ๋ย การให้น้ำพืช ระบบการปลูกพืช การจัดการศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร สารคดีก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร และเตือนภัยเกษตร

วิธีการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”

  • ค้นหาแอปพลิเคชัน “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ใน Play Store

        หรือกดลิงค์  https://play.google.com/store/apps/details?id=m.doa.go.th&hl=th&gl=US

  • จากนั้นทำการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนมือถือของท่าน