“เศรษฐกิจพอเพียง…แนวคิดการใช้ชีวิตที่พ่อสอน”

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต