ติดต่อเรา

ที่ตั้ง 100 หมู่ที่ 5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3721 0261, 0 3721 0262
Email : prachin2@doa.go.th