ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

        ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ถนนหนองฉาง-ลานสัก กิโลเมตรที่ 16  

ห่างจากอำเภอหนองฉาง 20 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมืองอุทัยธานี 42 กิโลเมตร 

                              โทร.056-510752

                              E-mail : uthaithani_oard@hotmail.com