ข่าวกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-15 มิถุนายน 2565

ระหว่างวันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียน เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านเชียงแสน ในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตั้งแต่วันที่ 3 – 15 มิถุนายน 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ส่งออก ผ่านด่านตรวจพืช 4 ด่าน ดังนี้

  1. ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 13,440 กล่อง ปริมาณ 242,497.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 13,848,273.40 บาท
  2. ด่านตรวจพืชเชียงของ จำนวน 8,330 กล่อง ปริมาณ 149,940 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 15,414,164.28 บาท
  3. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง จำนวน 24,960 กล่อง ปริมาณ 453,025.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 83,096,283.20 บาท
  4. ด่านตรวจพืชนครพนม จำนวน 13,680 กล่อง ปริมาณ 213,840 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 19,436,371.20 บาท
    รวมทั้งสิ้น จำนวน 60,410 กล่อง ปริมาณ 1,059,303 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 131,795,092.08 บาท