ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ในการนี้ จึงจัดกิจกรรม ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน ลานอนุสาวรีย์ ร.๕