ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ โดยนางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างในสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากได้ทำสะอาดแล้วยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย