แจ้งข่าว!!

บุคลากรศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

กรณี​มีข้าราชการ พนักงานราชการของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จำนวน​ 19 คน​ ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จำนวน 15 คน และปฏิบัติงานที่ห้วยสะพานหิน จำนวน 4 คน ที่มีความเสี่ยง​และความเสี่ยงน้อยในการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง​ต่อโคโรนาไวรัส​ ​ และที่ทางกรมวิชาการเกษตรให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการณ์​ 14​ วัน​ ตั้งแต่วันที่​ 24​ มี.ค.63 – 6 เม.ย.63​ ซึ่งครบกำหนดแล้วนั้น ทุกคนได้เข้าตรวจและขอรายงานผลการติดตามอาการ​ = #ทุกคนปกติดี​ และพร้อมปฏิบัติงาน​และสามารถดำรงชีวิตตามปกติ หมอจึงออกหนังสือรับรองกักตัวเองครบ ​14 วัน​ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา​ของพนักงานทั้ง​​ 19 คน

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบว่า ​#ผู้กักตัวทั้ง19คนไม่ใช่ผู้ติดเชื้อและไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสร้างความเข้าใจร่วมกัน

เตือนภัยโรคระบาดของทุเรียนช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

เนื่องจากการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนยังคงมีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การที่มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จนบางครั้งไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคได้ แนวทางที่จะบรรเทาความรุนแรง และลดการลุกลามของโรคดังกล่าวได้ คงต้องรีบทำการรักษาทันที หรือเร็วที่สุด เมื่อสำรวจพบอาการของโรครากเน่าโคนเน่า

โรคที่พบร่วมกับโรครากเน่าโคนเน่า

เชื้อราที่พบร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ได้แก่ เชื้อราฟูซาเรียม (Fusarium spp.) การป้องกันกำจัดที่แนะนำ ได้แก่ หากพบโรคให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง กรณีโรคเข้าทำลายไม่รุนแรง ให้ใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา นำหัวเชื้อมาเพิ่มปริมาณในข้าวสุก จากนั้นหว่านส่วนผสมเชื้อสดให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่ม อัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร หรือบริเวณโคนต้นพืชที่เกิดโรค อัตรา 10-20 กรัมต่อต้น หรือ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส ใช้เข็มฉีดยาใส่สารละลายของเชื้อ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 มิลลิลิตร ฉีดเข้าในโคนต้นทุเรียน ต้นละ 3 จุด 1 ครั้ง จากนั้นลอกเปลือกต้นทุเรียนบริเวณที่เป็นโรคออกแล้วทาด้วยผงเชื้อ อัตรา 1,000 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร โดยจะต้องผสมสารจับใบ อัตรา 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และรดดินบริเวณโคนต้นด้วยผงเชื้อ อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 2 ลิตรต่อต้น โดยลอกเปลือกและรดดินซ้ำ รวม 4 ครั้ง กรณีโรคเข้าทำลายรุนแรง ให้ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก ทาแผลด้วย สารฟอสเอทธิล อะลูมินั่ม (fosetyl aluminium) 80 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล (metalaxyl) 25 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล (metalaxyl) 25 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี +แมนโคเซบ (mancozeb) 65 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง

วิธีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน

1. จัดการระบายน้ำออกจากแปลง ให้เร็วที่สุด และในระหว่างที่ดินยังมีความชื้นสูงอยู่ หลีกเลี่ยงการเดินบริเวณใต้ทรงพุ่ม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ระบบรากเสียหาย และโรคเข้าทำลายต้นทุเรียนได้มากขึ้น
2. หลังจากน้ำลด และดินเริ่มแห้ง กระตุ้นให้ทุเรียนสร้างรากฝอย และกำจัดเชื้อในดิน ทำได้โดยการใช้วัสดุล่อราก เช่น ดิน เศษหญ้าแห้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอก และรดทับด้วยปุ๋ยเกล็ด ร่วมกับ ฮิวมิค แอซิด + สารเคมีกำจัดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 3-4 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน สามารถทำให้ทุเรียนสร้างรากฝอยเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับอาจจะมีการแตกใบอ่อนออกมาได้ในเวลาใกล้เคียงกัน
3. การกระตุ้นให้มีการแตกใบอ่อน และรักษาใบอ่อน สามารถทำได้โดย ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 1:1 ทางดิน และพ่นด้วยสารสกัดจากสาหร่ายและปุ๋ยเกล็ด 1-2 ครั้ง ร่วมกับอาหารเสริมทางด่วน จะสามารถกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อนได้
4. การกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่า โดยการฝังเข็มด้วย ฟอสฟอริก แอซิด ผสมกับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 30 มิลลิลิตรต่อเข็ม จำนวน 2-3 เข็ม ต่อต้น ประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ครั้ง และก่อนทุเรียนออกดอก 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน

: มาลัยพร นวก.ชำนาญการ; ศวส.จันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “สุดยอดกาแฟอะราบิกาไทย”

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กำหนดการประกวด “สุดยอดกาแฟอะราบิกาไทย” ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพร

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพร โครงการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้กับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

หัวข้อที่ 1 เรื่องการกลั่นสมุนไพรด้วยไอน้ำ การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์ โดย นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศวส.จันทบุรี เป็นวิทยากร

หัวข้อที่ 2 เรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร 
– บรรยายและสาธิต เรื่อง การทำซีรัมบำรุงผิวจากสมุนไพร โดย ดร.อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

– บรรยายและสาธิต เรื่อง การทำน้ำยาบ้วนปาก และการทำน้ำมันนวดจากสมุนไพร โดย นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนางนาทระพี สุขจิต ไพบูลย์ผล นักวิชาการเกษตร ศวส.จันทบุรี

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และมีแนวทางแปรรูปสมุนไพรอย่างถูกวิธี พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีความสะอาดปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นการค้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมี ทำให้มีสุขภาพที่ดี และยังสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

_________________________________

ประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๙ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
โดย นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายเทศกาล กิ่งแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และส่วนกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

_______________________________

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที่วัดถ้ำสาลิกา หมู่ที่ ๙ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช และมีต้นพันธุ์ไม้ เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

งานประชาสัมพันธ์ ผลไม้ดีภาคตะวันออก ปี 2562 และกิจกรรม “รณรงค์ไม่ซื้อ-ไม่ขาย ผลไม้ด้อยคุณภาพ”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพจังหวัดจันทบุรี” ปี 2562 โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าทางการเกษตร และตัวแทนเกษตรกรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เยี่ยมชมภายในงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของผู้ประกอบการแผงค้าปลีกจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่ตลาดขายปลีกผลไม้เนินสูง เพื่อตรวจเยี่ยมแผงผลไม้ และชมวิธีการวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ คุณภาพเนื้อทุเรียน โดยการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและวิธีทำลายผลทุเรียนอ่อนที่ตรวจพบ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ประกอบการค้าปลีก และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้การต้อนรับ ก่อนที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางร่วมงานประชาสัมพันธ์ ผลไม้คุณภาพดี เอกลักษณ์ภาคตะวันออก มี 2562 ณ จุดที่รับซื้อผลไม้ของนายอุดม วรญญรัฐ ที่ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ

นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “พันธุ์ทุเรียน อนาคตใหม่” ณ จุดรับซื้อผลไม้ของนายอุดม และนิทรรศการเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

_______________________________

งานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๐-๑๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อหลัก “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี มอบหมายให้ นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และนางนาทระพี สุขจิตไพบูลย์ผล นักวิชาการเกษตร นำเสนอนิทรรศการ น้ำมันหอมระเหยไพลที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นน้ำมันนวดผสมน้ำมันหอมระเหยไพล ใช้นวดตัว บ่า และหลัง เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด และน้ำมันไพลที่ได้จากการทอด เป็นน้ำมันเหลือง ใช้ดม หรือทา แก้คลื่นไส้ วิงเวียน หอบหืด ไซนัส แก้เหน็บชา และคลายกล้ามเนื้อ

_______________________________

พิธีร่วมพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยผู้ร่วมพิธีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตราด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 2/2562 ณ วัดคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ และมีเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

  งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2562 นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม กล่าวรายงาน การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีฐานเรียนรู้ 5 ฐาน 1.การบริหารจัดการดิน 2.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไม้ผล 4.การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 5.การบริหารจัดการด้านการตลาด โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูทุเรียน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ กลุ่มผลิตไม้ผลและพืชสมุนไพรคุณภาพเพื่อการส่งออก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบ ประมาณ 2562 นายสนิท มีพืชน์ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคมบาง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

_______________________________

      โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาเกษตรกร ที่วัดพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช และมีเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์และสวพ.6 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ณ อาคารท่องเที่ยวฯ ไหว้พระพุทธรูปประดิษฐานด้านหน้าศูนย์ฯ และไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาสระบาป ศาลหลวงปู่อ้าย ณ เชิงเขาสระบาป หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายเครื่องบวงสรวง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

     ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562)

    ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมจุดบริการฯ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ ขนม และเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ บริเวณด้านหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี เปิดให้บริการฟรี จุดพักรถ มุมพักผ่อน ห้องน้ำสะอาด กาแฟน้ำดื่ม ลูกอมแก้ง่วง ผ้าเย็นเจี๊ยบ บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เอกสารวิชาการ แจกต้นทุเรียน มังคุด พริกไทย ท่านละ 1 ต้น   ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

_______________________________

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนสุเหร่าสามวา (ซุน เวทย์สฤษฎ์อุทิศ)

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะดูงานโรงเรียนสุเหร่าสามวา (ซุน เวทย์สฤษฎ์อุทิศ) นำคณะบุคลากร จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นำคณะบุคลากร จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 กันยายน 2562 คณะดูงานอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำคณะบุคลากร จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการพืชสวน  และแหล่งพันธุกรรมพืช ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • Himan Provincail International Cooperation Association of Agricuture

วันที่ 12 กันยายน 2562 Himan Provincail International Cooperation Association of Agricuture จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี แผนกปฐมวัย

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แผนกปฐมวัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ ๑/๑ จำนวน ๓๑ คน พร้อมครูผู้ควบคุม ๖ คน เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach เรื่อง “ต้นไม้แห่งรัก” เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดต่างๆ และขั้นตอนการปลูกต้นไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.มหาสารคาม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงานองค์ความรู้ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • กศน.อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานเพื่อฝึกทักษาและการฝึกปฏิบัติอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกและวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในด้านการเกษตรของหลักสูตรพัฒนาการเกษตรและหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร  จำนวน ๑๗ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • กศน.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตาม
อัธยาสัย อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นำบุคลากร จำนวน ๓๒ คน เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ทต.หัวดง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบล จำนวน ๙๐ คน เข้าศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ทต.น้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงาน จำนวน ๒๔ คน เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านตาเสาะ จ.สุรินทร์

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านตาเสาะ ตำบงกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  จำนวน ๓๙ คน เข้าศึกษาดูงาน  โครงการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.น้ำแคม จ.เลย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและผู้น้ำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • กศน.สอยดาว จ.จันทบุรี

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๗๕ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ และไม้ผลเมืองร้อน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ทต.ท่ากาศเหนือ จ.ลำพูน

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่ากาศเหนือ ตำบลท่ากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา จำนวน ๔๔ คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ม.เชียงใหม่

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากร จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกไม้ผลและกระบวนการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการผลิตทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าปลอดภัย  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • รพ.สต.ดอนแดงใหญ่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนแดงใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะ อสม. จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.พรสวรรค์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจรวย จังหวัดอุบลราชธานี นำผู้เข้าร่วมโครงการดูงานตามแนวพระราชดำริ จำนวน 54 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 2 พร้อมอาจารย์ จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานด้านความรู้และแนวคิดด้านการเกษตรสมัยใหม่ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.กฤษณา จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.นางรำ จ.นครราชสีมา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • คณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 5

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 5 นำโดย พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 5 พร้อมคณะ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลผลิตจากไม้ผล ความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของศูนย์ฯ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • สมาชิกชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว สถาบันวิจัยพืชสวน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สมาชิกชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว สถาบันวิจัยพืชสวน จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงไม้ผล ด้านการอนุรักษ์ การรวบรวมพันธุ์ทุเรียน และไม้ผลเมืองร้อน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชสวน จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการพืชสวน  และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด จ.มหาสารคาม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการสวนไม้ผล โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และเยี่ยมชมแปลงไม้ผล ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.สันต้นหมื้อ จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กร จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.โคกตูม จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การปลูกพืชสวน” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • สหกรณ์กองทุนสวนยางชำเจียง จำกัด จ.หนองคาย

วันที่ 4 เมษายน 2562 สหกรณ์กองทุนสวนยางชำเจียง จำกัด จังหวัดหนองคาย นำสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.นาสีนวน จ.มหาสารคาม

วันที่ 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านหินกอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงานการเตรียมกิ่งพันธุ์ การวางแผน การปลูก และการดูแลรักษาการปลูกทุเรียนระยะชิด และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านหินกอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงไม้ผล ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เทศบาลตำบลบึงเจริญ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.หัวสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 28 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ปฏิรูปที่ดินจ.ชลบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี นำเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน มังคุด จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เทศบาลปลาปาก จ.นครพนม

วันที่  27 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิตไม้ผล ทุเรียน มังคุด เงาะ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • การยางแห่งประเทศไทยกาญจนบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การปลูกทุเรียนระยะชิด” โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ หน.ถ่ายทอด บรรยายสรุปและนำชมแปลงสาธิตการปลูกทุเรียนระยะชิด ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ห้วยสะพานหิน)

 • โรงเรียนดงซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านบ้านดงซับสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นำครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดย นายอุทัย อุระเกตุ หน.ถ่ายทอดฯ บรรยายและนำเยี่ยมชมแปลงไม้ผลภายในศูนย์ฯ

 • โรงเรียนบ้านท่าสะอาด จ.บึงกาฬ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ นำบุคลากร จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดย นายอุทัย อุระเกตุ หน.ถ่ายทอดฯ บรรยายและนำเยี่ยมชมแปลงไม้ผลภายในศูนย์ฯ

 • โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร

วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร นำบุคลากร จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอานันต์ ศรีสวัสดิ์ จพก.ปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมแปลงสาธิตทุเรียน มังคุด และเงาะ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • สำนักงานเกษตร จ.เพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพและปลอดภัย การปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนและการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ หน.หน่วยถ่ายทอดฯ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมแปลงสาธิตทุเรียน มังคุด และเงาะ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี นำเกษตรกรตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการงานเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ หน.หน่วยถ่ายทอดฯ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมแปลงสาธิตทุเรียน มังคุด และเงาะ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.ทรงพล สมศรี อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล กรมวิชาการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทซีพี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียนและการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทั้งนี้ นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางชมภู จันที นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมาลัยพร เชื้อบัณทิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ โดย นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.๓ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปและนำชมแปลงไม้ผลภายในศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขอปรับราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2562

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2562 

เนื่องจากได้มีการออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทำให้มีการปรับราคาพันธุ์พืชสวนเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีการปรับราคาพันธุ์พืชสวนเพิ่มขึ้น ให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้
กลุ่มไม้ผล
1. ทุเรียน ต้นละ 60 บาท
2. มังคุด ต้นละ 50 บาท
3. ลองกอง ต้นละ 40 บาท
4. เงาะ ต้นละ 50 บาท
กลุ่มสมุนไพรและเครื่องเทศ
1. พริกไทย (เสียบยอด) ต้นละ 40 บาท
2. วานิลลา (สูง 50 ซม.) ต้นละ 300 บาท

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ที่จองพันธุ์พืชสวน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับทราบการปรับราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน หากมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจองพันธุ์พืชสวน ขอให้ท่านแจ้งมายังศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
หมายเลข 039 127 3181 และ 064 683 6929  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ในวันราชการ จักขอบคุณยิ่ง

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพันธุ์พืช ประจำปี 2562

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โทร. 039-397030, 039-397146

ภาพวันรับต้นพันธุ์ไม้

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

รายชื่อผู้สั่งซื้อพันธุ์ไม้ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และวันที่มารับพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

พันธุ์ไม้คงเหลือ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.

พันธุ์ไม้คงเหลือ (ต้น)
จันทบุรี 1 208
จันทบุรี 2 768
จันทบุรี 5484
จันทบุรี 7154

หมายเหตุ : รายการพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้สั่งซื้อยกเลิก

1. วิธีการจำหน่าย

1.1 โดยการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ จำนวน 4 หมายเลข ได้แก่
หมายเลขที่ 1 dtac 080-438-1161 
หมายเลขที่ 2 true 064-683-6929
หมายเลขที่ 3 ais 093-127-3181 
หมายเลขที่ 4 tot 039-434-096

1.2 เริ่มการสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

1.3 เวลาทำการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ลักเกณฑ์การสั่งซื้อ

2.1 ข้อมูลที่ผู้สั่งซื้อต้องแจ้งในการสั่งซื้อ
– ชื่อ – นามสกุล
– เลขที่บัตรประชาชน
– ที่อยู่
– เบอร์โทรศัพท์

2.2 สั่งซื้อได้ 1 สิทธิ์/การโทร 1 ครั้ง บอกข้อมูลในบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อพันธุ์พืชทุกชนิดรวมกัน ไม่เกิน 20 ต้น โดยผู้สั่งซื้อต้องเตรียมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชและจำนวนที่ต้องการให้พร้อมก่อนการโทรศัพท์ โดยตรวจสอบชนิดและจำนวนพันธุ์พืชที่จัดจำหน่ายได้ในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

3. การมารับพันธุ์ไม้

3.1 หลังจากการโทรสั่งซื้อเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับเลขผู้ซื้อ วันและเวลาในการมารับพันธุ์พืชของแต่ละท่าน

3.2 ผู้สั่งซื้อสามารถมารับพันธุ์พืชได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบแล้วในข้อ 3.1

3.3 ในวันที่มารับพันธุ์พืช มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
– แจ้งชื่อ-นามสกุล และลำดับเลขผู้ซื้อ
– ส่งสำเนาบัตรประชาชน
– กรอกข้อมูลผู้ซื้อ และพันธุ์พืชที่ต้องการในใบคำขอซื้อพันธุ์พืช
– ชำระเงินที่ห้องการเงิน
– รับต้นไม้ที่เรือนเพาะชำ

พันธุ์ไม้ที่จำหน่าย

ทุเรียน
1. พันธุ์ จันทบุรี 1-9

2. พันธุ์หมอนทอง
3. พันธุ์ก้านยาว
4. พันธุ์ชะนี
5. พันธุ์กระดุม
6. พันธุ์พวงมณี
7. พันธุ์นกหยิบ

พืชอื่นๆ
1. มังคุด
2. วานิลลา
3. พริกไทย พันธุ์ ซีลอนชนิดค้าง / ชนิดพุ่ม

ราคาพันธุ์ไม้ ดังนี้
1. ทุเรียน (ทุกสายพันธุ์) ราคาต้นละ 40 บาท
2. มังคุด ราคาต้นละ 25 บาท
3. พริกไทย ราคาต้นละ 25 บาท
4. วานิลลา (สูง 1 เมตร) ราคาต้นละ 300 บาท

ข้อปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

มาตรา 32 : ได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในพันธุ์ใหม่นั้น จึงสามารถอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือโอนสิทธิ์ให้ในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นได้
มาตรา 33 : กรมวิชาการเกษตร มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรือจำหน่าย นำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่
มาตรา 64 : ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 33 หรือ 47 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่ซื้อพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี 1-9 ปฏิบัติได้ดังนี้
1. สามารถปลูกต้นทุเรียนในสวนของตนเองได้
2. ขยายพันธุ์ต้นทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1-9 เพื่อปลูกในสวนของตนเองได้ แต่ขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายไม่ได้

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี /16 พ.ค. 62

มหกรรมชิมทุเรียน ปี 2562

      ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจัดงานมหกรรมชิมทุเรียน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ อาคารท่องเที่ยวฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี   
วันที่ 25 เมษายน 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของทุเรียนของประเทศไทยให้บุคคลโดยทั่วไปได้รู้จัก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเป็นมหานครผลไม้ที่มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ทุเรียนที่นำมาให้ชิม ได้แก่ 1) ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งพันธุกรรมต่างๆ ของประเทศไทย 50 สายพันธุ์ 2) ทุเรียนพันธุ์ใหม่ : พันธุ์จันทบุรี 3) ทุเรียนพันธุ์การค้า : หมอนทอง ชะนี และพวงมณี  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก รวม 4 วัน มีผู้เข้าชิมเป็นจำนวน 1,668  คน