กำหนดการรับพันธุ์ไม้(ทุเรียน) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การมารับพันธุ์ไม้ ประจำปี 2564 (รอบที่1)
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร 039-397-030 โทรสาร.039-397-236
รายชื่อผู้ที่จองต้นพันธุ์ไม้ รอบวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถมารับต้นไม้ได้ในวันและเวลาดังนี้
( สอบถาม/ขอเลื่อนการเข้ารับต้นไม้ได้ ที่เบอร์ 039-397-030 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กำหนดการจำหน่ายพันธุ์ไม้ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

***ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพันธุ์ไม้ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 039-397030, 039397146

ขั้นตอน
1. โทรสั่งจอง หมายเลขมือถือ 065-0056802
ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. (ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. แจ้งข้อมูลผู้จอง (สิทธิ์ 25 ต้น/1 ท่าน)
3. รับต้นพันธุ์ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2564
3.1 ในวันที่รับต้นพันธุ์ (ติดต่อที่อาคารอำนวยการ)
3.2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม /แนบบัตรประชาชน
3.3 ชำระเงินที่ห้องการเงิน
      – ทุเรียน ต้นละ 60 บาท
3.4 รับต้นพันธุ์ที่เรือนเพาะชำ
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 63 ม.6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

******************************

แจ้งข่าว!!

บุคลากรศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

กรณี​มีข้าราชการ พนักงานราชการของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จำนวน​ 19 คน​ ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จำนวน 15 คน และปฏิบัติงานที่ห้วยสะพานหิน จำนวน 4 คน ที่มีความเสี่ยง​และความเสี่ยงน้อยในการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง​ต่อโคโรนาไวรัส​ ​ และที่ทางกรมวิชาการเกษตรให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการณ์​ 14​ วัน​ ตั้งแต่วันที่​ 24​ มี.ค.63 – 6 เม.ย.63​ ซึ่งครบกำหนดแล้วนั้น ทุกคนได้เข้าตรวจและขอรายงานผลการติดตามอาการ​ = #ทุกคนปกติดี​ และพร้อมปฏิบัติงาน​และสามารถดำรงชีวิตตามปกติ หมอจึงออกหนังสือรับรองกักตัวเองครบ ​14 วัน​ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา​ของพนักงานทั้ง​​ 19 คน

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบว่า ​#ผู้กักตัวทั้ง19คนไม่ใช่ผู้ติดเชื้อและไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสร้างความเข้าใจร่วมกัน