รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หลักสูตร “การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการทำปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินจากเปลือกทุเรียนเหลือจากการแปรรูป”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

#สนใจติดต่อได้ที่ คุณอภิรดี กอร์ปไพบูลย์ เบอร์โทร 085-1670030
จำนวนจำกัด 20 ท่าน
*** มีของที่ระลึกมอบให้ทุกท่าน***

กำหนดการจำหน่ายพันธุ์ไม้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

กำหนดการจำหน่ายพันธุ์ไม้ ประจำปี 2566 (พ.ค.66)

ขั้นตอนการซื้อต้นไม้
1. ไปเรือนเพาะชำ (บริเวณชายเขาด้านหลังศูนย์) สำรวจขนาดต้นพันธุ์ของสายพันธุ์ซื้อ
2. กรอกรายละเอียดในเอกสารซื้อต้นไม้ให้ครบ ยื่นให้เจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำจดรายการเพื่อนำไปเตรียมต้นไม้ให้ระหว่างไปจ่ายเงิน
3.นำเอกสารที่กรอกกลับมายังสำนักงาน จ่ายเงินสดที่ห้องการเงิน(เนื่องจากต้องใช้ระบบออกใบเสร็จของกรมฯ) โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (1 บัตรสามารถซื้อได้ 125 ต้น)
4. เมื่อจ่ายเงินและรับบัตรเสร็จแล้ว นำเอกสารทั้งหมดไปแสดงที่เรือนเพาะชำอีกครั้งเพื่อรับต้นไม้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่เบอร์ 039-397-030

งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17 (Hortex’2022)

ห้ามพลาด !!! 30 ปี พืชสวนก้าวหน้า
งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17 (HORTEX’ 2022)
ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
                                  …………………………………………………………..
พบกับ…
  • การประชุมวิชาการด้านพืชสวน เป็นการนำเสนอวิทยาการใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
  • การจัดแสดง นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร พันธุ์ไม้นานาชนิด ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
                                       ****(พลาดครั้งนี้ ต้องรออีก 2 ปีเชียวนะ)****
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 039-397030, 039-397146

งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 17 (Hortex’ 2022)

พบกับ 30 ปี งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17(Hortex’2022)

งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 17 (hortex’ 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร 039-397030, 039-397146

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน