27 ตุลาคม 2021

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช

รายการ หน่วยนับ ราคา (บาท)
กล้วย (แยกหน่อ) หน่อ 15
กล้วย (ชำหน่อ) หน่อ 20
มะนาว (กิ่งตอน) ต้น 20
มะนาว (ติดตา/เสียบยอด) ต้น 30
มะนาว (พันธุ์พิจิตร 1) ต้น 30
มะม่วง ต้น 35
มะปราง-มะยงชิด ต้น 50
ส้มเขียวหวาน (ติดตา/เสียบยอด) ต้น 50
ส้มโอ (ติดตา/เสียบยอด) ต้น 50
เมล็ดถั่วฝักยาว (พันธุ์ พิจิตร 3) กิโลกรัม 350
เมล็ดผักบุ้งจีน (พันธุ์พิจิตร 1) กิโลกรัม 100