• นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

หน้าแรก

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

รายงานผลการติดตามงาน ประจำปี

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

แผนจัดสรรงบประมาณ

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

หนังสือเทิดพระเกียรติ

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

แบบฟอร์ม/แบบรายงาน

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด
^ CLICK iCON ^

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566

ข่าวสาร ความรู้ กับกรมวิชาการเกษตร