หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กปร. กับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอบรับ “ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยนวัตกรรม”
—————–
งานแถลงผลงานด้านการวิจัยและประกาศเกีรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่กับงานวิจัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564

[YouTube] https://youtu.be/0lK1BSwHp_A

ดาวน์โหลด แผนจัดสรรงบประมาณ

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

กดลิ้งเพื่อไปหน้าดาวน์โหลด

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (30/12/2564)

เข้าใจเรื่องของสาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช
พาราควอต และ ไกลโฟเซต