การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead)
#1
การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) ควบคุมแมลงวันผลไม้
ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์, พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์, กาญจนา ไวยเจริญ, กรกต ดำรักษ์ และสัญญาณี ศรีคชา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเก็บรวบรวมผักและผลไม้ที่มีการทำลายของแมลงวันผลไม้จากแปลงปลูกผักและผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ชลบุรี และกรุงเทพฯ พบแมลงวันผลไม้ B. dorsalis B. correcta และ B. latifrons แต่แตนเบียน D. longicaudata พบในธรรมชาติปริมาณน้อย โดยเมื่อนำแตนเบียน D. longicaudata มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการมีเปอร์เซ็นต์การเบียนต่ำ ทำให้ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากได้และกำลังดำเนินการเก็บแตนเบียน D. longicaudata จากในธรรมชาติจากแปลงอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณมากสำหรับในการศึกษาแมลงอาศัยที่เหมาะสมของแตนเบียน D. longicaudata ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   135_2560.pdf (ขนาด: 275.04 KB / ดาวน์โหลด: 688)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม