การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์
#1
การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์
ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยการสำรวจแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ จากบริเวณป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย นำกลับไปตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งศึกษาจากตัวอย่างแมลงที่มีในพิพิธภัณฑ์ที่กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พบแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ 3 อันดับ 12 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อหางติ่งปารีส; Papilio paris paris ผีเสื้อโคคินัว; Amathuxidia amythaon Doubleday ผีเสื้อค้างคาว; Lyssa zampa Butler ผีเสื้อพราหมณ์; Brahmaea wallichii wallichii Gray ผีเสื้อยักษ์เอ็ดเวิด; Archaeoattacus edwardsii White ผีเสื้อสี่ตาปีกลายตรง (ผีเสื้อจันทรา); Actias selene Hübner ผีเสื้อตาเคียวปีกลายหยัก; Actias maenas Doubleday และผีเสื้อจรวด Eudocima aurantia (Moore) อันดับ Coleopera 3 ชนิด ได้แก่หิ่งห้อย; Lamprigera sp. หิ่งห้อยยักษ์เทียม; Duliticola sp. และด้วงดินปีกแผ่น; Mormolyce phyllodes Hagenbach และอันดับ Hymenoptera พบ 1 ชนิด ได้แก่ แมลงภู่ Xylocopa basalis Smith การศึกษาครั้งนี้ได้นำหิ่งห้อยยักษ์เทียมมาเลี้ยงเพื่อศึกษาชีวประวัติแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และการศึกษาเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2553


ไฟล์แนบ
.pdf   1283_2552.pdf (ขนาด: 652.53 KB / ดาวน์โหลด: 832)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ - โดย doa - 08-05-2016, 03:57 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม