การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis
#1
การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ลักษณะอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis พบลักษณะอาการด่างเหลืองหรือใบซีด (chlorosis) เป็นวงแหวน (ring spot) และใบจุด (local lesion) ในสวนกล้วยไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างดังกล่าวมาทำการศึกษาบนพืชทดสอบ โดยปลูกเชื้อด้วยวิธี mechanical พบว่าในยาสูบ (Nicotiana benthamiana) เกิดลักษณะอาการจุดแผลสีเหลือง (chlorotic spot) บนใบที่ปลูกเชื้อและต่อมาเนื้อเยื่อเป็นจุดเหลืองและตาย ส่วนมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum), โทงเทง (Physalis minima), ถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) และคีโนโปเดียม (Chenopodium quinoa) พบแผลขยายเป็นวงสีเหลืองบนใบและเกิดอาการจุดตายบนใบภายหลังปลูกเชื้อได้ประมาณ 15 - 20 วัน และเมื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus (CaCV) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยเทคนิค Brandes’ dip ผลปรากฏว่าไม่พบอนุภาคของเชื้อไวรัส และนอกจากนั้นได้ดำเนินการสกัด RNA จากตัวอย่างใบกล้วยไม้ Phalaenopsis ที่แสดงอาการ รวมทั้งทำการออกแบบและวิเคราะห์ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล และวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   167_2560.pdf (ขนาด: 425.15 KB / ดาวน์โหลด: 685)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis - โดย doa - 04-04-2019, 10:54 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม