ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่
#1
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่
อัณศยา พรมมา, ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และเอกรัตน์ ธนูทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างต้นและเมล็ดหญ้าตีนกาใหญ่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ในพื้นที่การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทั้งหมด 42 จังหวัด พบหญ้าตีนกาใหญ่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี กาญจนบุรี ตาก และนครพนม และการศึกษาลักษณะเมล็ด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงใหม่ และนครพนม พบว่าเมล็ดหญ้าตีนกาใหญ่มีสีน้ำตาล ผิวมีลักษณะเป็นคลื่นขรุขระ เมล็ดมีความกว้างและความยาวอยู่ระหว่าง 0.55 - 0.59 และ 0.86 - 1.00 มิลลิเมตร ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   181_2560.pdf (ขนาด: 497.84 KB / ดาวน์โหลด: 473)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่ - โดย doa - 04-04-2019, 02:40 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม