ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว
#1
ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว
ประภัสสร เชยคำแหง, รุจ มรกต, รจนา ไวยเจริญ และอัมพร วิโนทัย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การประเมินความเสียหายของใบมะพร้าวทางใบที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 - ธันวาคม 2552 พบว่า 60 - 70 % ของใบมะพร้าวในทุกแปลงทดลองไม่พบรอยทำลายเพิ่มขึ้น ประเมินประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว ประเมินประสิทธิภาพแตนเบียนปล่อยแตนเบียน 24 มิ.ย 2551 เริ่มพบมัมมี่ (แตนเบียน) กันยายน 2551


ไฟล์แนบ
.pdf   1170_2552.pdf (ขนาด: 130.54 KB / ดาวน์โหลด: 728)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม