การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
#1
การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก
ธิติยา สารพัฒน์ และไตรเดช ข่ายทอง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลการตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในไม้ประดับเพื่อการส่งออกนี้ ระหว่างตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 450 ตัวอย่าง พบไส้เดือนฝอย Radopholus ในพืช 4 ชนิด ได้แก่ Acorus spp. Anubias barteri 'Broad Leaf' Anubias nana และ Anubias spp. เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสามารถเพาะเลี้ยงได้เพียงแหล่งเดียวจากพืช Anubias spp.


ไฟล์แนบ
.pdf   168_2560.pdf (ขนาด: 252.48 KB / ดาวน์โหลด: 412)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม