ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
#1
ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, ธารทิพย ภาสบุตร และศรีนวล สุราษฎร์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

          จากการศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดโรคผลเน่าสละ โดยวางแผนกรทดลองแบบ RCB ๔ ซ้ำ ๕ กรรมวิธี ในแปลงสละของเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างการทดลอง


ไฟล์แนบ
.pdf   2354_2555.pdf (ขนาด: 256.66 KB / ดาวน์โหลด: 848)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม