ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล ) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตตั ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา บรรทุกขนาด ๑ ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ