ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000

โทรศัพท์ 053-170101 , 053-170102

โทรสาร 053-170103

Email  : hort@doa.in.th

เว็บไซต์  :  www.doa.go.th/hc/chiangrai