พันธุ์พืชแนะนำ

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 1

        ประวัติความเป็นมา

          ปทุมมาลูกผสมพันธุ์เชียงราย 1 ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปทุมรัตน์กับเทพรำลึก คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2538-2541 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ทำการประเมินพันธุ์ในแปลงเกษตรกรจังหวัดลำพูน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าจำนวน 2 พันธุ์ คือ ไทยบิวตี้และเชียงใหม่ชมพู ดำเนินการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ และลักษณะทางการเกษตรรวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2550–2552 จนได้สายพันธุ์ดีนำเสนอรับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร

ลักษณะเด่น

  1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น กลีบประดับสีชมพูเข้ม กลีบเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบสวยงามและบิดเป็นเกลียว
  2. ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 50-70 วัน
  3. ผลผลิตช่อดอกมาก 3-4 ดอกต่อกอ และออกดอกพร้อมกัน
  4. อายุการใช้งานนาน 4-7 สัปดาห์หลังดอกบาน

พื้นที่แนะนำ

ที่ดอนและที่ลุ่ม ไม่มีน้ำท่วมขัง 

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด

          เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่าหรือโรคเหี่ยวและไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นปทุมมาลูกผสมพันธุ์คัดเลือกที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิตและการตลาดที่มีความแปลกใหม่และโดดเด่นที่สามารถสร้างแรงดึงดูดต่อผู้พบเห็น ลักษณะทางการเกษตร ทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถนำพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทนพันธุ์เดิม เพื่อเพิ่มผลผลิต และชนิดสินค้า ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะนำ

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปทุมมา เชียงรายพีพี1
             ก. ลักษณะทรงต้น        ข. ลักษณะช่อดอก  
             ค. ลักษณะหัว             ง. ลักษณะดอกย่อย 

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 2

ประวัติความเป็นมา

          ปทุมมาลูกผสมพันธุ์เชียงราย 2 ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปทุมรัตน์ กับบัวขาวคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี ในปี พ.ศ. 2538-2541 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ทำการประเมินพันธุ์ในแปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า จำนวน 2 พันธุ์ คือ ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูและไทยบิวตี้ ดำเนินการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ และลักษณะทางการเกษตรรวมทั้งประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2559–2560 จนได้สายพันธุ์ดีนำเสนอรับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร

ลักษณะเด่น

  1. ลักษณะช่อดอกสวยงาม แปลกใหม่ กลีบประดับทั้งส่วนบนและส่วนล่างมีสีชมพู ดูอ่อนหวาน 
  2. ผลผลิตช่อดอกมาก 6-8 ดอกต่อกอ
  3. การแตกกอดี ผลผลิตหัวพันธุ์ 5-9 หัวต่อกอ
  4. อายุปักแจกันนานประมาณ 13 วัน

พื้นที่แนะนำ

ที่ดอนและที่ลุ่ม ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด

          เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่าหรือโรคเหี่ยว        และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นปทุมมาลูกผสมพันธุ์คัดเลือกที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิตและการตลาดที่มีความแปลกใหม่และ โดดเด่นที่สามารถสร้างแรงดึงดูดต่อผู้พบเห็น ลักษณะทางการเกษตร ทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมทั้งข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถนำพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทนพันธุ์เดิม เพื่อเพิ่มผลผลิต และชนิดสินค้า ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะนำ

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปทุมมา เชียงรายพีพี1
         ก. ลักษณะทรงต้น        ข. ลักษณะช่อดอก  
         ค. ลักษณะหัว             ง. ลักษณะดอกย่อย 

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 3

ประวัติความเป็นมา

          ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 3 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปทุมรัตน์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ กับบัวขาว C. thorelii ในปี พ.ศ. 2538-2541 และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542–2543 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย และในปี พ.ศ. 2550–2552 ทำการประเมินพันธุ์ลูกผสมโดยศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าคือ ไทยบิวตี้ ในแปลงเกษตรกรจังหวัดลำพูน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลักษณะเด่น

          1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น กลีบประดับสีขาวเรียงตัวเป็นระเบียบ อยู่ระดับเดียวกับใบ

          2. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้ดอกกระถางขนาดกลาง

          3. ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 56-62 วัน

          4. ผลผลิตช่อดอก 2-3 ดอกต่อกอ และให้ดอกพร้อมกัน

          5. อายุการใช้งานในกระถางนาน 4-5 สัปดาห์หลังดอกบาน

พื้นที่แนะนำ

พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด

          เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

          ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 3 เป็นพันธุ์ที่มีกลีบประดับสีขาว ลักษณะช่อดอกมีความแปลกใหม่ แตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิม และเหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้กระถางที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถนำพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทนพันธุ์เดิม เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายทางการตลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะนำ

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์เชียงรายพีพี 2
             ก. ลักษณะทรงต้น        ข. ลักษณะช่อดอก  
             ค. ลักษณะหัว             ง. ลักษณะดอกย่อย 

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4

ประวัติความเป็นมา

          ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปทุมมา Curcuma alismatifolia กับบัวลายลาว C. rhabdota ในปี พ.ศ. 2538-2541 และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542-2543 ที่ศูนย์วิจัย พืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย และในปี พ.ศ. 2559–2560 ทำการประเมินพันธุ์ลูกผสมโดยศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าคือ เชียงใหม่ชมพู ในแปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ลักษณะเด่น

1. กลีบประดับแยกชั้นอย่างชัดเจน โดยกลีบประดับส่วนบนสีชมพูปลายกลีบแต้มสีเขียวลายเส้นสีแดง      กลีบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว ด้านล่างของกลีบมีวงสีน้ำตาลแดง ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง

2. ผลผลิตช่อดอก 3-7 ดอกต่อกอ

3. ผลผลิตหัวพันธุ์ 4-7 หัวต่อกอ

4. อายุปักแจกันนาน 14 วัน

พื้นที่แนะนำ

พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด

          เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4 เป็นพันธุ์ที่มีกลีบประดับสีสันสวยงาม ลักษณะช่อดอกมีความแปลกใหม่ แตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิม และเหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก ที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถนำพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทนพันธุ์เดิม เพื่อเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายทางการตลาด ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะนำ

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 12
             ก. ลักษณะทรงต้น        ข. ลักษณะช่อดอก  
             ค. ลักษณะหัว             ง. ลักษณะดอกจริง