ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล
#1
ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทาแลกซิลและการจัดการ
วรางคนา โชติเศรษฐี, นพดล สัทยาสัย และทัศนาพร ทัศคร
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทาแลกซิล ในการเก็บตัวอย่างโรคเน่าดำจากแปลงปลูกกล้วยไม้ม็อคคาร่า พันธุ์คาลิปโซ่ ใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สามารถแยกเชื้อสาเหตุโรคได้ จำนวน 10 ไอโซเลท ผลการทดสอบสาร metalaxyl ความเข้มข้น 1,000 ppm - 4,000 ppm ทั้ง 10 ไอโซเลท พบว่าทุกไอโซเลทยังไม่มีแนวโน้มต้านทานสาร metalaxyl ในระดับห้องปฏิบัติการ


ไฟล์แนบ
.pdf   154_2560.pdf (ขนาด: 1.18 MB / ดาวน์โหลด: 1,323)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม