ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย
#1
ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคใบขีดด่างของอ้อย
สุนี ศรีสิงห์, วัลลิภา  สุชาโต และวาสนา  ยอดปรางค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ทำการเก็บตัวอย่างอ้อยที่มีอาการคล้ายโรคใบขีดด่างพันธุ์อู่ทอง 8 ไปทำการตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยวิธี ELISA พบว่าเป็นตัวอาการดังกล่าวใกล้เคียงกับโรคใบขีดด่างแต่ได้รับตัวอย่างเชื้อใบขีดด่าง (Sugarcane Mosaic Streak Virus) ที่ถูกต้องมาทำการขยายบนข้าวฟ่างพันธุ์ต่างๆ และปลูกกลับบนอ้อยลูกผสมชุดปี 2007 จำนวน 10 โคลน ไม่พบอ้อยแสดงอาการใบขีดด่าง พบเพียงใบด่างแบบปกติ จึงไม่สามารถสรุปความต้านทานต่อโรคนี้ได้


ไฟล์แนบ
.pdf   10_2557.pdf (ขนาด: 124.66 KB / ดาวน์โหลด: 779)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม