หมวดหมู่: กิจกรรม

คณะบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืช

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรและเจ้าหน้าท […]