หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษ […]

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ร่วมดำเนิน […]

กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (DOA Big Cleaning Day) “เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. พ.ศ. 2565 นายอานนท์  มลิพันธ์  ผู้อ […]