กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (DOA Big Cleaning Day) “เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (DOA Big Cleaning Day) “เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณโดยรอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

Updated: 11 สิงหาคม 2022 — 15:05 น.