หมวดหมู่: กิจกรรม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษ […]

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรม […]

กิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพ […]