ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายอานนท์ มลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดย ศวม.พิษณุโลก ได้จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เช่น ทดสอบการปลูกถั่วเขียวโดยใช้รถแทรกเตอร์หยอดเป็นแถว การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านเขาเขต หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

 

Updated: 21 มกราคม 2022 — 11:39 น.