กิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จัดกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายอานนท์ มลิพันธ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ อาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Updated: 14 ตุลาคม 2021 — 8:50 น.