กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. พ.ศ. 2565 นายอานนท์  มลิพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย พิธี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

Updated: 11 สิงหาคม 2022 — 14:59 น.