ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
#1
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลให้พ้นจากอันตรายต่างๆ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามอื่นๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยของผู้ใช้

.pdf   01 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf (ขนาด: 204.13 KB / ดาวน์โหลด: 480)
.pdf   02 ความสนใจต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์.pdf (ขนาด: 190.07 KB / ดาวน์โหลด: 717)
.pdf   03 ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย.pdf (ขนาด: 464.69 KB / ดาวน์โหลด: 2,280)
.pdf   04 การดูแลและรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น.pdf (ขนาด: 148.39 KB / ดาวน์โหลด: 555)
.pdf   05 ไวรัสคอมพิวเตอร์.pdf (ขนาด: 181.76 KB / ดาวน์โหลด: 3,466)
.pdf   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf (ขนาด: 120.16 KB / ดาวน์โหลด: 420)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - โดย doa - 18-09-2020, 11:35