ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
#1
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลให้พ้นจากอันตรายต่างๆ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามอื่นๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยของผู้ใช้

.pdf   01 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf (ขนาด: 204.13 KB / ดาวน์โหลด: 400)
.pdf   02 ความสนใจต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์.pdf (ขนาด: 190.07 KB / ดาวน์โหลด: 624)
.pdf   03 ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย.pdf (ขนาด: 464.69 KB / ดาวน์โหลด: 2,078)
.pdf   04 การดูแลและรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น.pdf (ขนาด: 148.39 KB / ดาวน์โหลด: 418)
.pdf   05 ไวรัสคอมพิวเตอร์.pdf (ขนาด: 181.76 KB / ดาวน์โหลด: 3,209)
.pdf   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf (ขนาด: 120.16 KB / ดาวน์โหลด: 347)
ตอบกลับ