พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มาตรการการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต ควอร์ไพริฟอส

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน มาตรการการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต ควอร์ไพริฟอส

วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โครงการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย

#กรมวิชาการเกษตร
servo production

การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย

การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย#กรมวิชาการเกษตรservo production https://youtu.be/qeFuud5PqO

โพสต์โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย

กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของ ผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน

เริ่มฤดูการทุเรียน… ราชาผลไม้ของไทย ในช่วงต้นต้นฤดูยังมีปริมาณน้อย ราคาแพง ผู้บริโภคนิยม จึงต้องระวัง พ่อค้านำ ทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของ ผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของ ผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน

ขอความร่วมมือ ร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ตาม Link ด้านล่าง ขอบพระคุณค่ะ

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ขอความร่วมมือ ร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ตาม Link ด้านล่าง ขอบพระคุณค่ะ

การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย