สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

inspector

**หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง ขอบคุณค่ะ **

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

    -ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้าม ผ่านระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืข online (NSW)

 เมื่อเข้าใช้ระบบทาง http://e-service.doa.go.th ตามปกติไม่ได้

 สามารถเข้าใช้ได้ทาง http://nsw.doa.go.th