ลำดับคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่รอการพิจารณา

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ลำดับคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่รอการพิจารณา

คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการจากัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

คู่มือการออกใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซตคลอร์ไพริฟอสและพาราควอต

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน คู่มือ 3 สาร มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

ประกาศ !! เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ 

ประกาศ !! มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ❗️❗️ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีความประสงค์ใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพียงนำ “บัตรประชาชน และ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน” ไปขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก *เงื่อนไขเป็นไปตามการขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร  
โพสท์ใน หน้าประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประกาศ !! เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 20 ตุลาคม 2562 นี้