สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

inspector

**หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง
   ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ **

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- คําขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นคําขอเกี่ยวกับปุ๋ยทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) 
- ประกาศผลการประเมินข้อมูลพิษวิทยาจากคณะทำงานฯ  
- วัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
- คู่มือ กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้าของสหภาพยุโรป  

 

 

การฝึกอบรม สัมมนา