สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
PDF พิมพ์

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ยินดีต้อนรับ

***ขณะนี้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์***

**โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ***

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- คําขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นคําขอเกี่ยวกับปุ๋ยทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) n
- ประกาศผลการประเมินข้อมูลพิษวิทยาจากคณะทำงานฯ  
- วัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
- คู่มือ กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้าของสหภาพยุโรป  
การฝึกอบรม สัมมนา