สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
PDF พิมพ์

 inspector

**หากไม่พบข้อมูลที่ต้องการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลโดยตรง
   ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ **

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- คําขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นคําขอเกี่ยวกับปุ๋ยทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) n
- ประกาศผลการประเมินข้อมูลพิษวิทยาจากคณะทำงานฯ  
- วัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
- คู่มือ กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้าของสหภาพยุโรป  

 

 

การฝึกอบรม สัมมนา

- หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ผู้สนใจกรุณาติดต่อ                                      กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                                                  หมายเลขโทรศัพท์  02-579-7990 และ 02-579-7988 โปรดลิก!!