ใบอนุญาต

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (*Update กพ 63)

ใบอนุญาตรวมรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (*Update กพ 63)

ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)