ส่งออก

   !!UP DATE !!

++UP DATE ++

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขกฎระเบียบของประเทศปลายทาง 

 การนำเข้าสินค้าเกษตร 8 ชนิด สู่สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก

 การตรวจกักกันพืชซึ่งไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับ สำหรับการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

การตรวจกักกันพืชซึ่งไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับ สำหรับการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น 1

 เงื่อนไขการนำเข้าต้นกล้วยไม้สู่ประเทศอินโดนีเซีย

⇒ เงื่อนไขการนำเข้ามะขามหวานสู่สาธารณรัฐอินเดีย

เงื่อนไขการนำเข้าข้างกล้อง และข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีอย่างสมบูรณ์ (Australia)1

เงื่อนไขการนำเข้าข้างกล้อง และข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีอย่างสมบูรณ์ (Australia)2

 

♥ เอกสารเกี่ยวกับการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ♥

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นคำขอ/แจ้งงาน และขอใบรับรองสุขอนามัยพืช>>สำหรับผู้ประกอบการ<<

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นคำขอ/แจ้งงาน และขอใบรับรองสุขอนามัยพืช*>สำหรับผู้ประกอบการ<*

การขอรหัสผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม พ.ก.7 สำหรับยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช

 

♣ สินค้าห้ามส่งออก ♣

พืชสงวนไทย 11 ชนิด