แนวทางการบริหารจัดการ

พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4)

มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563