ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-351-486 โทรสาร : 034-351-487

อีเมล์:nakonp@doa.in.th