ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต...