ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายสุภกิจ ดำรงสุสกุล นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ฟาร์มจ่าทูล หมู่ที่3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว