ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรีเปิดให้รับต้นกล้ากัญชา

สำหรับผู้ลงทะเบียน รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา 1 ล้านต้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 037-210261-2 และนำบัตร/สำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวผู้ลงทะเบียน

สามารถตรวจสอบการลงทะเบียน https://register.doa.go.th/guncha/

สามารถ walk in ลงทะเบียนขอรับต้นกล้ากัญชา ฟรี คนละ 2 ต้น ในวัน-เวลาราชการ (8.30-16.30 น.)