เปิดบ้านแปลงต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 25 เมษายน 2566 นาย …