ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ปี 2566 จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนงนุช ช่างสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววิภาดา ลี้ตี๋ นักวิชาการเกษตร นายวสันต์ ขำเดช เจ้าพนักงานการเกษตร และนายสามารถ จงจันทร์ทา พนักงานขับรถยนต์ ส2 ร่วมจัดนิทรรศการ “แมลงกินแมลง” ให้คำแนะนำเรื่องการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชและมีการแจกจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 2 ปี 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี