ร่วมตรวจสอบลักษณะทางกายภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจสอบลักษณะทางกายภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ของเกษตรกรที่สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ณ งานเทศกาลมะม่วงสระแก้ว 2566 บริเวณจุดคัดแยกมะม่วง ถนน 359 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว